japanese tea 1

Nghệ thuật trà đạo tại đất nước Nhật Bản

10:04 | 07/11/2016

Giới thiệu về nghệ thuật trà đạo tại Nhật Bản, đây là một trong những nghệ thuật văn hóa truyền thống nổi tiếng tại đất nước mặt trời mọc