viet phu tong ket hoat dong

Lễ Tổng Kết Hoạt Động 2014

16:15 | 21/10/2016

Việt Phú tổ chức hoạt động tổng kết cuối năm. Một hoạt động thường niên nhằm đánh giá lại một năm hoạt động và đưa ra định hướng mục tiêu cho năm mới