thi tuyen

TÌM HIỂU Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA NGHIỆP ĐOÀN

15:37 | 13/12/2019

Trước hết, bạn cần hiểu “Nghiệp đoàn” là gì ? “Nghiệp đoàn” là tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động ở Nhật Bản và là tổ chức do người lao động và bộ lao động Nhật Bản lập nên.