chinh sach nhan su tai viet phu
Chính sách nhân sự tại công ty Việt Phú
26/12/2014 03:21:28 PM

Giới thiệu chính sách nhân sự tại Việt Phú. Việt Phú luôn cố gắng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết.