slide5

Quy định về chương trình TNS

15:06 | 18/08/2015

Những quy định về chương trình thực tập sinh kỹ năng, tu nghiệp sinh nhật bản như phương tiện ăn ở, đi lại, chế độ bảo hiểm và một vài quy định khác