TUYỂN 2 NAM TTS CHO ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM TẠI AICHI - NHẬT BẢN
TUYỂN 2 NAM TTS CHO ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM TẠI AICHI - NHẬT BẢN
19/02/2017 11:29:42 PM

TUYỂN 2 NAM TTS CHO ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM TẠI AICHI - NHẬT BẢN

TUYỂN 5 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI AOMORI - NHẬT BẢN
TUYỂN 5 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI AOMORI - NHẬT BẢN
19/02/2017 10:39:20 PM

TUYỂN 5 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI AOMORI - NHẬT BẢN

TUYỂN 6 -12 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI TOYAMA - NHẬT BẢN
TUYỂN 6 -12 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI TOYAMA - NHẬT BẢN
19/02/2017 10:28:38 PM

TUYỂN 6 -12 NỮ CHO ĐƠN HÀNG MAY TẠI TOYAMA - NHẬT BẢN