han xi
ĐƠN HÀNG HÀN XÌ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU, KHÍ LỎNG
05/08/2022 04:19:38 PM

Công ty đóng tàu thuộc tập đoàn Hyundai, Daiwoo, Samsung... tuyển dụng