han ban tu dong nhat ban
Tuyển 06 nam TTS cơ khí hàn tại NAGANO
15/10/2015 09:46:47 AM

Công ty Cổ phần đầu tư Việt Phú hiện đang tuyển đơn hàng cơ khí hàn trong tháng 7 năm 2015

xkld tien co khi
Tuyển 03 nam TTS Tiện tại NAGANO
15/10/2015 09:41:37 AM

Công ty Cổ phần đầu tư Việt Phú hiện đang tuyển đơn hàng cơ khí tiện trong tháng 7 năm 2015