may

TUYỂN 3 NỮ ĐƠN HÀNG MAY

08:18 | 15/06/2023

may

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG MAY

11:17 | 19/11/2022

son

TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG SƠN

10:54 | 19/11/2022

dh lai may va dung khung 1

ĐƠN HÀNG THI TUYỂN TRONG THÁNG 9 TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VIỆT PHÚ

13:36 | 30/09/2020

Tháng 9 vừa qua công ty cổ phần đầu tư Việt Phú đã tổ chức thi tuyển các đơn hàng.

1